OKI Dot Matrix Printer : ML790 PLUS

ML790

OKI Dot Matrix Printer : ML790

up date 23-4-58

 

 
- จำนวนเข็มพิมพ์์ 24 เข็มพิมพ์์
- ความยาวแคร่พิมพ์์ 10 นิ้ว
- จำนวนคอลัมน์ 80 คอลัมน์
- ความละเอียด 360 x 360 dpi
-
ความเร็วในการพิมพ์
  ความเร็วสูงสุด 472 ตัวอักษร/วินาที
  แบบร่างความเร็วสูง 10 ตัวอักษร/นิ้ว 420 ตัวอักษร/วินาที
  แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว 378 ตัวอักษร/วินาที
  แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว 315 ตัวอักษร/วินาที
  แบบละเอียด 12 ตัวอักษร/นิ้ว 126 ตัวอักษร/วินาที
  แบบละเอียด 10 ตัวอักษร/นิ้ว 105 ตัวอักษร/วินาที
- การ พิมพ์์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
- หน่วย ความจำ 128 KB
- รูป แบบตัวอักษร 15 แบบ
- รหัส ภาษาไทย 6 รหัส
- ระบบป้อนกระดาษ 3 ทิศทาง
-
การ ป้อนกระดาษ
  กระดาษแผ่นเดียว (แบบลูกกลิ้ง) ด้านบน
  กระดาษต่อเนื่อง (แบบเฟืองขับ) ด้านหลัง, ด้านล่าง (อุปกรณ์เสริม)
- น้ำหนัก 7.6 Kg.
- การต่อเชื่อม Parallel, USB
- อายุการใช้งาน (MTBF) 20,000 ชั่วโมง
- การรับประกัน
ตัวเครื่อง 1 ปี
หัวพิมพ์์ 3 ปี
บริการ Onsite 1 ปี

 

List Price: ฿17,900.00
Price: ฿16,900.00
฿16,900.00
SKU: ML790