Easy Pen i405X

Easy Pen i405X

 

Easy Pen i405X
» Feature   
 • พื้นที่การทำงานขนาด 4”x 5.5”(หน่วย:นิ้ว)

   

 • ความละเอียด 2540 lpi (lines per inch)

   

 • ความเร็วในการรายงานผล (Report Rate) 100 pps. (points per second)

   

 • ปากกาไร้สาย ตอบสนองแรงกด 1024 ระดับ

   

 • หัวปากกาสำรองจำนวน 2 อัน พร้อมที่เปลี่ยนหัวปากกา

   

 • มีโปรแกรมที่เหมาะกับการนำเสนอ และการออกแบบทุกประเภท

   

 • เชื่อมต่อแบบ USB

   

 • Window : Mac OS X/Vista/XP64Bit/XP/Me/2000/98

  ราคา 1,590 บาท

 

Price: ฿1,590.00
฿1,590.00
SKU: Easy Pen i405X