เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา บราเดอร์ FAX-837MCS

FAX-837MCS

BROTHER  FAX-837MCS

FAX MACHINE # FAX-837MCS

BrandBROTHER

CategoryFax Machine

ModelFAX-837MCS

แฟกซ์ระบบฟิล์ม
กระจายอัตโนมัติได้ 104 เลขหมาย, อัดเสียงนาน 15 นาที
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น (ADF)
หน่วยความจำ 512 KB (รับเอกสารกรณีกระดาษหมดได้ 25 แผ่น)
ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 9 วินาที/แผ่น
99 สำเนา, ย่อ-ขยาย 50-150%
วัสดุการพิมพ์ PC-402RF
ถาดบรรจุกระดาษ 30 แผ่น
มีระบบฝากข้อความอัตโนมัติ
รับ-ส่ง Fax ได้ในขณะเดียวกัน
รับประกัน 2 ปี

List Price: ฿4,490.00
Price: ฿4,250.00
฿4,250.00
SKU: FAX-837MCS