เครื่องบันทึก DVR

Imageชื่อList priceราคาAdd to cart
DVR HI-VIEW-Hi-9916฿25,900.00฿22,900.00
KP-KT604EDVR KENPRO KP-KT604E฿13,900.00฿12,900.00
KENPRO TVDVR SeriesDVR KENPRO KP-TV704+4 CAM + 500 GB฿17,900.00฿15,400.00
Hi-3216DVR-HI-VIEW Hi-3216฿17,730.00฿11,500.00
DVR-Hi-View HV-16RP + FREE HDD 2TB฿32,500.00฿29,900.00
FK-RJ2604FUJIKO FK-RJ2604฿14,900.00฿12,500.00
FK-IN04EFUJIKO INDVR FK-IN04E + 4 CAM + 500 GB฿25,000.00฿23,300.00
FK-U410FUJIKO UDVR FK-U410+4CAM+500GB฿23,900.00฿22,200.00
HI-VIEW  DRV Model: HV-08RPHI-VIEW DRV Model: HV-08RP฿17,400.00฿16,600.00
HI-VIEW HI-16HD฿30,490.00฿17,900.00
HL-04LHI-VIEW HL-04L฿6,352.00฿5,990.00
HL-04LNHI-VIEW HL-04LN฿5,145.00฿3,680.00